Робота сайту здійснюється у співпраці з Центром досліджень сучасної літератури при НаУКМА

VII Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час».

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Інституту філології
Національний музей літератури України
Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва

Наукова конференція
СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА:
НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ
м. Київ

7 квітня 2016 р.
Національний музей літератури України

10.00 – 10.20 Лекція «Інтердисциплінарний підхід у дослідженні дитячої літератури: використання наратології для аналізу книг для дітей» від Галини Рис (аспірант Університету Тасманії, дослідниця дитячої літератури, письменниця, автор методики «Творче читання», член Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва», м. Львів).
10.30 – 11.30 Круглий стіл «НАВІЩО КНИЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС» (Модератори: Уляна Баран, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва; Мирослава Прихода, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Львів).

12.00 – 13.00 Презентація підручника : Качак Т. Б., Українська література для дітей: підручник / Т. Б. Качак. – К.: Академвидав, 2016. – 350с. Презентує: Тетяна Качак, кандидат філологічних наук, доцент, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Івано-Франківськ. Модерує: Ірина Мацко, громадський діяч, авторка дитячих творів, керівник креативної студії «ІРИска», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Тернопіль.

16.30 – 18.00 Гала-презентація «ДОРОСЛІ ТАЄМНИЦІ ДИТЯЧИХ ПИСЬМЕННИКІВ» (модератор: Наталя Марченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, провідний бібліограф науково-бібліографічного відділу Національної бібліотеки України для дітей, автор-координатор інтернет-ресурсу “Ключ”, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Київ).

8 квітня 2016 р.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

9.40 – 12.50 Майстер-класи «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: СПОСОБИ ВЗАЄМОДІЇ АВТОРА І ЧИТАЧА

Майстер-класи від Наталі Трохим, Тетяни Качак, Лілії Овдійчук, членів Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, експертів з методик читання дітям в рамках соціокультурного проекту «Вся Україна Читає Дітям» для студентів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Науковий дискурс

9.00 – 10.30 ДИТИНА. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ТА ШКІЛЬНИЙ КАНОНИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОДОПОВНЕННЯ.

(Аудиторія «Ретро» – ауд. 116)

Модератор: Богдана Салюк, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Бердянськ.

Регламент: 15 хв.

Борис Шалагінов, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Київ.
Тема: Дитинство і книга: виклики ХХІ століття.

Олена Котусенко, головний спеціаліст відділу змісту освіти мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Тема: Проблеми вивчення української та зарубіжної літератури в сучасній школі.

Олена Ісаєва, доктор педагогічних наук, професор, зав. каф. методики викладання рос. мови та світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.
Тема: «Читацькоцентрична парадигма сучасної літературної освіти».

Тетяна Качак, кандидат філологічних наук, доцент, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Івано-Франківськ.
Тема: Критична рецепція сучасної літератури для дітей та юнацтва: проблеми і перспективи.

Олена Костюк, кандидат філологічних наук, викладач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.
Тема: Твори дитячої літератури як об`єкт навчальних досліджень школярів: проблеми науково-методичного супроводу.

Світлана Васюта, кандидат педагогічних наук, учитель-методист, учитель української мови і літератури НВК школи-ліцею № 19, член Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Рівне.
Тема: Лірика для дітей в контексті ноосферної освіти.

Ірина Долгінінська, старший викладач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.
Тема: Проблеми рецепції творів зарубіжної дитячої літератури студентами філологічного факультету.

Людмила Сердюкова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Слов’янський державний педагогічний університет», м. Бахмут.
Тема: Використання українських казок і легенд як навчального матеріалу при викладанні англійської мови.

Оксана Бицько, старший викладач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.
Тема: Залучення українських школярів до читання сучасної кримськотатарської дитячої літератури (на прикладі творів Нузета Умерова).

Уляна Баран, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Львів.
Тема: Дитина. Інтернаціональний канон репрезентативної постмодерної європейської літератури для юнацтва. Цінності.

10.30 – 13.00 СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ

(Аудиторія «Ретро» – ауд. 116)

Модератор: Уляна Баран, кандидат філологічних наук, доцент,
докторант кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Львів.

Регламент – 10 хв.

Олена Романенко, доктор філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ.
Тема: Наскрізні сюжети сучасної української літератури для дітей.

Жанна Клименко, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ.
Тема: Проблеми читання очима трьох фантастів (Айзека Азімова, Майка Гелпріна і Ніла Ґеймена).

Віталіна Кизилова, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філологічних дисциплін Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Старобільськ.
Тема: Вітаїстичні тенденції у прозі про дітей періоду другої світової війни.

Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, доцент кафедри української літератури і компаративістики Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ.
Тема: Особливості розвитку літератури для дітей (сер. ХІХ – поч. ХХІ ст.)

Лариса Лебедівна, кандидат філологічних наук, вчений секретар Національного університету «Києво-Могилянська академія», член Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва м. Київ.
Тема: Життя видатних: український герой у дитинстві.

Олена Чепурко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови і світової літератури НПУ ім. М. Драгоманова, м. Київ.
Тема: Діти в літературі чи література для дітей: проблеми розвитку української дитячої літератури.

Тетяна Тарасюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.
Тема: Типологічні ознаки українських абеток

Тамара Бабійчук, кандидат педагогічних наук, викладач-методист Бердичівського педагогічного коледжу, м. Бердичів.
Тема: Сучасна літературна казка від Поліщуків.

Лілія Овдійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методик викладання історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва м. Рівне.
Тема: Біографічна повість В. Рутківського: “Потерчата” : спогад та ідентичність.

Наталія Манюх, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ.
Тема: Художня традиція В. Дрозда у сучасній українській літературі для дітей та юнацтва.

Оксана Приймачок, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.
Тема: Українські реалії в російськомовному перекладі дилогії М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять” та “Щедрий вечір”.

Тамара Бакіна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В.І.Фесенко, Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ.
Тема: Жанрова парадигма української літератури для дівчат.

Лариса Круль, кандидат філологічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», член Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва м. Івано-Франківськ.
Тема: Літературні ремінісценції у повісті «140 децибелів тиші» Андрія Бачинського.

Олександра Гриневич, аспірантка Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, м. Київ
Тема: Підліток у світі травмованих дорослих: психоаналітичний аспект повісті “Марта з вулиці Святого Миколая” Дзвінки Матіяш.

Світлана Богдан, кандидат філологічних наук,професор, завідувач кафедри історії та культури української мови Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.
Тема: Епістолярний етикет Малого Вовчика як стильова домінанта текстів Іана Вайброу.

Богдана Салюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Бердянськ.
Тема: Інтертекст дитячої літератури в англомовній рок-поезії.

Анжела Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ.
Тема: Тематика та проблематика повісті Девіда Алмонда “Скелліг”

Оксана Панько, здобувач кафедри світової літератури ЛНУ ім. Івана Франка, старший викладач кафедри міжнародних комунікацій ф-ту туризму УжНУ, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Ужгород.
Тема: Фантастичне у поетиці сприйняття читача-дитини: Роальд Дал ” Чарлі та Великий Скляний Ліфт”

Людмила Давидюк, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання російської мови і світової літератур НПУ ім. М. Драгоманова, м. Київ.
Тема: Іспанська дитяча література ХХ – ХХІ століття: шлях до українського читача.

13.00 – 14.30 Круглий стіл «СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА. ЯКА ВОНА? ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ЧИТАЧІ?»

(Мистецька зала – ауд. 63)

Модератор: Людмила Грицик, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Київ.

14.30 – 16.00 Круглий стіл «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПОСТАТІ, ТВОРИ». За участю видавців і дитячих письменників.

(Мистецька зала – ауд. 63)

Модератор: Лілія Овдійчук, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови та методик викладання історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва м. Рівне.

16.15 – 17.15 Круглий стіл «СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА».

Модератор: Тетяна Качак, кандидат філологічних наук, доцент,
доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Івано-Франківськ.

• на прикладі чеської дитячої літератури –к.ф.н. І. Забіяка, перекладач, дослідник,
• на матеріалі білоруської дитячої літератури – к.ф.н. К. Зайцева, ведуча «Школяди»,
• на прикладі азербайджанської дитячої літератури – к.філ.н. З. Алієва, літературознавець, тюрколог,
• на прикладі перекладної дитячої літератури – Н. Трохим, поет, перекладач «Пітера Пена» Джеймса Метью Баррі, лауреат премії імені Максима Рильського, заступник президента Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Львів.
• на прикладі німецькомовної дитячої літератури – к.філ.н. У. Баран, докторант кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, м. Львів.

Інформаційні партнери:
ЛітАкцент, КЛЮЧ, Казкарка, Буквоїд,
Радіо Культура, Українське радіо

2 коментарі
 1. Ольга коментує:

  Симпозіум – це чудово!Ще й міжнародний!))) Але де ж серед учасників видавці, художники – ілюстратори, автори, всі ті, хто і створює ту саму дитячу літературу про яку збираються поговорити? Приємно, що буде приймати участь Наталя Марченко, справді фахівець – дослідник, яка має неупереджений погляд на дитяче книговидавництво і може побачити справді хороше серед посереднього і одноденного, чим перенасичен зараз книжковий ринок. Ця людина зможе чомусь навчити молодих. Але, взагалі, програма заходів більше схожа на вечірку “кому за 30″ з бла-бла-бла. Що заявлена програма дасть реального юним читачам? Питання риторичне.

 2. Уляна Баран коментує:

  Для авторів, ілюстраторів та всіх, хто створює дитячу літературу, про яку ми також маємо право говорити, є можливість долучитись впродовж двох днів до дискурсу. А окремо, пропоную:
  14.30 – 16.00 Круглий стіл «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПОСТАТІ, ТВОРИ». За участю видавців і дитячих письменників.

  (Мистецька зала – ауд. 63)

  Модератор: Лілія Овдійчук, кандидат педагогічних наук, доцент,
  доцент кафедри української мови та методик викладання історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука», член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва м. Рівне.

  Або також у Львові 12-15 травня на Дитячий форум! Приходіть, проговоримо ваші бла-бла-бла та наші також…

Додайте свій відгук

Ви можете використовувати аватари GRAVATAR.com.

новини
анонси
книга дня
© Літакцент, 2007-2016. Передрук матеріалів тільки з дозволу редакції.
тел.: , , е-маіl: redaktor(вухо)litakcent.com
Двигунець – Wordpress
Дизайн – Юрій М. Барабаш