Наталя Білоус

Міська влада cередньовіччя

Кінець XV – перша половина XVI ст. були часом прискореного розвитку українського суспільства: значні зрушення відбулися не лише в сільському господарстві, ремеслі та промислах (ширше – у способах господарювання), – зростає чисельність міських поселень, які стають осередками та провідниками тогочасного прогресу.