Перший із 20-томного

Появу нового 20-томного тлумачного словника української мови, який відбиває сучасний стан її розвитку, слід усіляко вітати.