Усе найкраще дітям?

Непроста ситуація з виданням перекладної літератури для дітей певною мірою є зліпком із проблем українського книговидання загалом.