Не-мода на патріотизм?

Деякі новітні теоретики реагують на такі сентенції з фуком.