Валентина Хархун. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації

Монографія присвячена системному аналізові українського соцреалізму та культурним механізмам, які оприявнюють його специфіку. У ній відстежено формування соцреалістичного канону в українській літературі сталінського періоду, його … Читати далі Валентина Хархун. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації